Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Uwaga - zmiana terminu !

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 od godz. 17.00 na platformie edukacyjnej CKU Moodle-Projekty UE

W skład rekrutacji wchodzą 2 etapy:

  1. test kompetencji z języka angielskiego o godz. 17.00 na platformie Moodle- Projekty UE,
  2. rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim od godz.18.30. 

Rozmowa będzie zrealizowana z zastosowaniem komunikatora Meet. Link do wejścia oraz lista z godziną wejścia dla poszczególnych kandydatów będą zamieszczone na platformie CKU Moodle w zakładce Projekty UE.

Przed przystąpieniem do rekrutacji online należy wypełnić i złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu szkoły lub Koordynatorki projektu następujące dokumenty:

Dokumenty można pobrać powyżej lub na Moodle CKU - Projekty UE. Komplet dokumentów w formie papierowej będzie dostępny do pobrania również w sekretariacie szkoły.

Przedłużono ostateczny termin przyjmowania dokumentów do 23 listopada 2022r. do godz.15.00. W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

 

 

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca