Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia równoważna technikum i szkole policealnej umożliwiająca zdobycie zawodu na poziomie szkoły zawodowej lub technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum ogólnokształcącym. Dla osób powyżej 16 roku życia. (Osoby niepełnoletnie mogą zapisać się na kurs za pisemną zgodą Rodziców lub Opiekunów.)

Bezpłatna nauka

Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych są bezpłatne.

Kwalifikacje

Każdy zawód jest podzielony na części nazywane kwalifikacjami. Np. na zawód technika handlowca-przedstawiciela handlowego składają się dwie kwalifikacje: AU.20. Prowadzenie sprzedaży i AU.25. Prowadzenie działalności handlowej, a na technika rachunkowości składają się kwalifikacje: AU.36 Prowadzenie rachunkowości i AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Zawody mogą składać się z 1, 2 lub 3 kwalifikacji.

Uzyskanie tytułu zawodowego

Aby uzyskać tytuł zawodowy, po każdej kwalifikacji należy zdać egzamin zawodowy. Osoby, które zdały wszystkie egzaminy i mają wykształcenie średnie lub zawodowe - otrzymują tytuł zawodowy. Osoby, które zdały wszystkie egzaminy, ale nie mają wykształcenia średniego - otrzymają tytuł zawodowy po uzyskaniu wykształcenia średniego (oferujemy równoczesne uczenie się w liceum ogólnokształcącym i na kwalifikacyjnym kursie zawodowym). Aby zostać dopuszczonym do egzaminu zawodowego należy uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów w danych kwalifikacjach oraz odbyć praktykę zawodową (o ile jest przewidziana w podstawie programowej).

Egzamin zawodowy

Szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym

Nie chcesz robić całego zawodu? Zrób wybraną kwalifikację.

Jeśli chcesz, możesz wziąć udział tylko w wybranej jednej lub kilku kwalifikacjach (niekoniecznie należących do jednego zawodu) i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji, bez zdawania egzaminu zawodowego. W ten sposób wzbogacisz swoje CV o nowe kwalifikacje, uzupełnisz wiedzę o konkretne zagadnienia, dostosujesz swój tryb uczenia się do swoich indywidualnych potrzeb i staniesz się bardziej atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca