Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu jest szkołą kształcącą przede wszystkim osoby dorosłe. Dysponuje kadrą pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe, w tym z zakresu andragogiki. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne, podejmując studia podyplomowe, ucząc się na kursach i warsztatach organizowanych w kraju i za granicą.

Wśród nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu są wykładowcy przedmiotów ogólnokształcących oraz licznych przedmiotów zawodowych, m.in. ekonomiki, rachunkowości i finansów, hotelarstwa, obsługi ruchu turystycznego, informatyki, logistyki, elektrotechniki, mechaniki, bhp i wielu innych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych dzięki posiadanej wiedzy praktycznej, przygotowują słuchaczy do uczestnictwa w procesie pracy. Wspomaga ich w tym bogate i nowoczesne wyposażenie techniczne pracowni przedmiotowych, w których tworzeniu czynnie uczestniczą słuchacze.

Wielu nauczycieli współpracuje z instytucjami naukowymi, takimi jak UMK w Toruniu, czy innymi wyższymi uczelniami w kraju. Dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym z młodszymi kolegami, pracując jako nauczyciele-doradcy metodyczni w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli utworzonym w Centrum Kształcenia Ustawicznego (patrz: www.metodycy.torun.pl).

Nauczyciele Centrum są autorami licznych publikacji w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach oświatowych i fachowych (branżowych). Wychodząc naprzeciw potrzebom dorosłych słuchaczy, opracowują cieszące się dużym zainteresowaniem materiały dydaktyczne ułatwiające samodzielną naukę w systemie zaocznym, kształceniu na odległość lub eksternistycznym.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.