Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu jest szkołą kształcącą przede wszystkim osoby dorosłe. Dysponuje kadrą pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe, w tym z zakresu andragogiki. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne, podejmując studia podyplomowe, ucząc się na kursach i warsztatach organizowanych w kraju i za granicą.

Wśród nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu są wykładowcy przedmiotów ogólnokształcących oraz licznych przedmiotów zawodowych, m.in. ekonomiki, rachunkowości i finansów, hotelarstwa, obsługi ruchu turystycznego, informatyki, logistyki, elektrotechniki, mechaniki, bhp i wielu innych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych dzięki posiadanej wiedzy praktycznej, przygotowują słuchaczy do uczestnictwa w procesie pracy. Wspomaga ich w tym bogate i nowoczesne wyposażenie techniczne pracowni przedmiotowych, w których tworzeniu czynnie uczestniczą słuchacze.

Wielu nauczycieli współpracuje z instytucjami naukowymi, takimi jak UMK w Toruniu, czy innymi wyższymi uczelniami w kraju. Dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym z młodszymi kolegami, pracując jako nauczyciele-doradcy metodyczni w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli utworzonym w Centrum Kształcenia Ustawicznego (patrz: www.metodycy.torun.pl).

Nauczyciele Centrum są autorami licznych publikacji w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach oświatowych i fachowych (branżowych). Wychodząc naprzeciw potrzebom dorosłych słuchaczy, opracowują cieszące się dużym zainteresowaniem materiały dydaktyczne ułatwiające samodzielną naukę w systemie zaocznym, kształceniu na odległość lub eksternistycznym.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca