Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

CKU - rozwijamy Twoje możliwości

Oczekiwana sylwetka absolwenta Centrum Kształcenia Ustawicznego:

  • Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dalszą edukację.
  • Jest przygotowany do uczestniczenia w życiu społecznym.
  • Zna swoje prawa i obowiązki, właściwie z nich korzysta.
  • Przestrzega prawa innych ludzi.
  • Odpowiedzialnie korzysta ze środowiska naturalnego.
  • Zna i rozumie podstawowe dziedziny sztuki i teksty kultury, bierze udział w życiu kulturalnym.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca