Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Szczegółowe informacje na temat egzaminów maturalnych uzyskają Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin maturalny w "nowej" formule

Przydatne dokumenty

Do egzaminu w nowej formule przystępują:

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018
 • absolwenci LO, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017
 • absolwenci technikum, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 • osoby, które w roku szkolnym 2017/2018 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 • czterech egzaminów w części pisemnej.
Egzaminy obowiązkowe
Część Egzamin
Ustna
 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Pisemna
 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo, należy:

 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Więcej informacji

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin w nowej formule

Egzamin maturalny w "starej" formule

Przydatne dokumenty

Do egzaminu w starej formule przystępują:

 • absolwenci techników z lat 2005/2006 - 2014/2015.
 • absolwenci LO z lat 2004/2005 - 2013/2014.
 • osoby, które do roku szkolnego 2015/2016 włącznie uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych‎.

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:‎

 • dwóch egzaminów w części ustnej
 • trzech egzaminów w części pisemnej. ‎
Egzaminy obowiązkowe
Część Egzamin
Ustna
 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Pisemna
 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎‎

 Aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo, należy:‎

 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej,
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎

Więcej informacji

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin w starej formule


Teksty zostały zaczerpnięte ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca