Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Centrum Kształcenia Ustawicznego – największa szkoła dla dorosłych w Regionie, bezpłatna szkoła publiczna z tradycjami, oferuje naukę w szkołach średnich i policealnych dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe z różnych zawodów.

Edukacja dostępna w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Szkoła Stacjonarna

W ramach szkoły stacjonarnej funkcjonują:

  • liceum ogólnokształcące dla dorosłych
  • szkoła policealna dla dorosłych
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nauka odbywa się:

liceum ogólnokształcące
szkoła policealna
kwalifikacyjne kursy zawodowe
trzy dni w tygodniu od 15:30 do 20:35

Szkoła Zaoczna

W ramach szkoły zaocznej funkcjonują:

  • szkoła podstawowa kl. VII i VIII
  • liceum ogólnokształcące dla dorosłych
  • szkoła policealna dla dorosłych
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nauka odbywa się:

szkoła podstawowa wybrane poniedziałki i wtorki, najczęściej co dwa tygodnie
liceum ogólnokształcące
szkoła policealna
soboty i niedziele od 8:00 do 15:45 (konsultacje zbiorowe)
inne dni tygodnia (nieobowiązkowe konsultacje indywidualne)
kwalifikacyjne kursy zawodowe soboty i niedziele od 8:00 do 16:35
sporadycznie po południu w dni powszednie

Działalność pozaszkolna

W ramach działalności pozaszkolnej Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi:

  • kursy dla bezrobotnych
  • kursy z "wolnego naboru" (płatne)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach przedpołudniowych lub pozostałe dni tygodnia w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych, w zależności od propozycji zgłoszonych przez uczestników.

Film reklamowy przygotowany przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 2018

To niezwykła szkoła

Kształci dorosłych prawie od 40 lat. Za starymi murami, w stuletnim budynku, życie szkolne tętni nowoczesnością. Wyposażenie na miarę XXI wieku: projektory w każdej sali, laptopy, tablice interaktywne. Słuchacze mogą kontaktować się z nauczycielami przez Internet, przesyłając wiadomości, dyskutując na czacie. W dowolnym czasie i z dowolnego miejsca mają dostęp do przygotowanych dla nich materiałów, mogą rozwiązywać testy, wykonywać i przesyłać do oceny zadania. Wszystkie informacje szkolne dostępne są przez Internet. Słuchacze i nauczyciele mają możliwość korzystania z kształcenia na odległość, nowoczesnej formy uczenia się z wykorzystaniem Internetu.

Szkoła zapewnia różne atrakcje

Mimo iż kształci dorosłych, ciągle tu się coś dzieje: a to filmowcy kręcą film ze słuchaczami w roli głównej, innym razem odbywają się tu konferencje lub seminaria z udziałem słuchaczy i zaproszonych gości, czasem organizowany jest wspólny wyjazd do Opery lub wypad do Teatru, nauczyciele i słuchacze zwiedzają Polskę i stolice Europy uczestnicząc w wycieczkach szkolnych. Słuchacze rywalizują z sobą w konkursach, jeżdżą na rajdy rowerowe, organizują wystawy swoich prac, zdają maturę, zdobywają tytuł technika.

Film reklamowy CKU z 2011r.

W zależności od pory roku lub zbliżającej się rocznicy wydarzenia historycznego w szkole można spotkać anioły, krzyżaków, ułanów. Na szkolnych korytarzach roznosi się woń potraw i ciast przygotowywanych przez kucharzy i cukierników zmieszana z zapachem kompozycji florystycznych. Fotografowie „strzelają” zdjęcia.

Słuchacze mogą korzystać z usług doradcy zawodowego, z porad prawnych i ekonomicznych.

W szkole działa Klub przedszkolaka. Gdy rodzice są na zajęciach, ich dzieci spędzają czas, bawiąc się w Klubie.

Centrum w czołówce tego typu szkół w Polsce

Centrum jako prężnie działająca placówka kształcąca osoby dorosłe, znajduje się w czołówce szkół tego typu w Polsce. Doceniana jest także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szczyci się ponad 30 tysiącami absolwentów, oto opinie niektórych z nich:

Czas nauki w Szkole, był dla mnie hardcorowy. Borykałam się z brakiem wolnego czasu, z terminowym pisaniem prac, z egzaminami i co było najtrudniejsze – z opanowaniem... komputera. Byłam w złej kondycji. Ale okazało się, że Szkoła podziałała jak psychoterapia. Spotkałam tu mądrych, wrażliwych i sympatycznych Ludzi. I nie mam tu wcale na myśli wyłącznie kolegów z klasy...
Za wszystko dziękuję, raduję się każdym dniem spędzonym w szkole. Jestem zaszczycona, że mogę uczestniczyć w Państwa zajęciach. Proszę przyjąć moje wyrazy uszanowania.
Nauka w szkołach prowadzona powinna być w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Dla nas był to cenny dar.
Wiedziałam, że ta szkoła będzie mnie karmić wiedzą, ale nie sądziłam, że spełni moje marzenia.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca